Problemer med interne systemer
Incident Report for Statusside Brødrene Dahl
Resolved
Saken er løst og alle systemer er oppe.
Posted Aug 02, 2022 - 14:30 CEST
Monitoring
Vi har implementert en fix og monitorerer situasjonen.
Posted Aug 02, 2022 - 12:32 CEST
Update
Det kan fortsatt oppleves utvidet behandlingstid på ordre. Vi har satt høyeste prioritet på saken, og håper på en snarlig løsning
Posted Aug 02, 2022 - 11:33 CEST
Identified
Vi har problemer med interne systemer, og har identifisert feilen. Det jobbes med en løsning.

Alle innsendte ordre vil bli behandlet, men noe utvidet behandlingstid må medregnes.
Posted Aug 01, 2022 - 15:34 CEST
This incident affected: dahl.no (Bestilling).